2012.gada Latvijas atklātā čempionāta izpletņlēkšanas grupas akrobātikas nolikums

 

2012.gada LATVIJAS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA IZPLETŅLĒKŠANAS
GRUPAS AKROBATIKĀ NOLIKUMS

PASĀKUMA MĒRĶIS
Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
Sporta meistarības paaugstināšana;
Spēcīgāko sportistu noskaidrošana grupas akrobātikā.

DATUMS UN VIETA
Sacensību rīkotāji: klubs D.I.S.K.
Latvijas Izpletņu Lēkšanas Sporta Federācija (LILSF)
Datumi: 2012.gada 08. – 09. septembrī
Norises vieta: lidlauks „Grīva”, Daugavpils

NODROŠINĀJUMS
Sacensību rīkotāji nodrošina:
– sacensību vietas sagatavošanu;
– lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
– tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai.
Prasības sportistu ekipējumam:
– „spārnu” tipa izpletņu sistēma;
– ar drošības ierīci aprīkots rezerves izpletnis;
– augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators;
– cieta ķivere.

TEHNIKA:
Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2;
Lidmašīnas ātrums 140-150 km/st.

DALĪBA:
Sacensībās piedalās sportisti, kuriem ir izpletņlēcēja licence „B” kategorija un augstāk, kuri ir samaksājuši biedru naudu Latvijas Izpletņu Lēkšanas Sporta Federācijai par 2012.gadu, un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā.
Dalībniekiem ir jāiesniedz mandātu komisijai:
– noteikta parauga pieteikums;
– izpletņlēcēja licence;
– izpletņu sistēmas pase.
Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izpletņlēkšanas laikā un par sniegtās informācijas par savu sagatavošanas līmeni un izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.

SACENSĪBU PROGRAMMA:
Grupas akrobātikas lēcieni komandām divniekiem no 2500 metru augstuma.
Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
Minimālo tūru skaits: 2.

KOMANDAS SASTĀVS:
Komanda sastāv no 2 sportistiem un video operatora.
Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek izvēlēts no video operatoriem, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes palīdzību.
Izlozi veic tiesnešu kolēģija.

IZLOZE:
Figūru kompleksu katrai tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē.

SACENSĪBAS LĒCIENU IZPILDES NOTEIKUMI:
Sacensību programmā ietilpst 5 lēcieni, minimums – 2.
Lēcieni tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 2500 metru augstumā. Darba laiks – 25 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
Komandu skaits katrā piegājienā tiek atrunātas pirms lēcienu sākuma.
Komandām jāpabeidz figūru kompleksa izpilde augstumā ne zemāk par 1100 metriem.
Ja kāds no sacensību dalībniekiem atvērs izpletni zemāk par 800 metriem, tad komanda saņem minimālo vērtējumu par veikto lēcienu – 0 punktu.
Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazākam kā 45 minūtes no piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā.
Atdalīšanas no lidaparāta:
Pirms komandas atdalīšanas no lidaparāta, gaisa operators atrodas ārpus lidaparāta, ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos un no tā brīža sākas darba laika atskaite.
Ja gadījumā nav nofilmēts pirmā komandas atdalīšanas brīdis, tad darba laika atskaite sākas no gaisa operatora atdalīšanas brīža.

TIESĀŠANAS NOTEIKUMI:
Komandu sniegums tiek vērtēts, trīs tiesnešiem noskatoties video ierakstu.
Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās trīs reizes. Pirmajā reizē skatoties video ierakstu normālajā ātrumā, tiek noskaidrots izpildīto figūru skaits darba laikā (25 sek).
Otrajā un trešajā skatījumā samazinātā ātrumā tiek vērtēta izpildīto figūru pareizība.
Par katru pareizi izpildītu figūru komanda saņem vienu punktu un nulle punktu par nepareizi izpildītu figūru. Ja komanda ir palaidusi garām kādu figūru, tad tā saņem sodu – mīnus divi punkti. Minimālais punktu skaits vienā tūrē – nulle punktu.
Sacensībās uzvar komanda, kurai ir lielāka punktu summa visu izpildīto tūru rezultātā.
Gadījumā, kad vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnība sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu pēdējā tūrē.

PROTESTI:
Rakstiskie protesti iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim.
Protestā jānorāda sacensību noteikumu punkts, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika pārkāpts.
Protestam jāpievieno naudas summa Ls 25 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi protestu pa pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.
Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sākumam.

UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA:
Komandas, kuras ir izcīnījušas 1.,2.,3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un diplomiem.

PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2012.gada 07.septembrim. Iepriekšējo pieteikumu var sūtīt uz adresi demon@dropzone.lv vai, ja ar e-pastu ir problēmas, var iesniegt forumā pievienojot ziņojumam kā pielikumu.
Gala pieteikums dalībniekiem jāiesniedz, ieradoties lidlaukā, bet ne vēlāk par plkst. 8:00
2012.gada 08. septembrī.

DALĪBAS MAKSA:
Katrai komandai jāsamaksā dalības maksa Ls 15 apmērā un jāapmaksā katra komandas dalībnieka izpildītie lēcieni.
Lēciena cena no 2500 metru augstuma: – Ls 10.
Video operatori tiek atbrīvoti no maksas par izpildītiem lēcieniem.

ĒDINĀŠANA UN IZMITINĀŠANA:
Sacensību rīkotāji nenodrošina sacensību dalībniekus ar ēdināšanu un izmitināšanu.

DARBA GRAFIKS:
08.09.2011.
08:00 Mandātu komisija
08:30 Izloze
09:00 Sacensību atklāšana
10:00 Lēcienu sākums
19:00 Lēcienu beigas

09.09.2011
10:00 Lēcienu sākums
Laiks dalībnieku apbalvošanai tiek paziņots sacensību gaitā.

 Posted by at 23:09