Dokumenti

 

Patstāvīgajam lēcienam  pēc  Static Line sistēmas, un AFF kursam
tiek pielaistas 18 gadus* sasniegušas personas, uzrādot:

  1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, vadītāja apliecību, ID karti);
  2. ārsta izziņu, ka psihofiziskais stāvoklis personai, kura gatavojas veikt lēcienu, ļauj nodarboties ar ekstrēmiem sporta veidiem;
  3. sportošanai atbilstošu apģērbu un apavus.

AIZLIEGTS  lēkt personām, kuras pēdējo 24 stundu laikā pirms lēciena ir lietojušas alkoholiskos dzērienus/apreibinošas vielas vai atrodas apreibinošu vielu/alkohola ietekmē.

 

Lēcienam Tandēmā

personai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, autovadītāja apliecību, ID karti) un jābūt apaviem, kuri paredzēti sportošanai.

AIZLIEGTS lēkt personām, kuras pēdējo 24 stundu laikā pirms lēciena ir lietojušas alkoholiskos dzērienus/apreibinošas vielas vai atrodas apreibinošu vielu/alkohola ietekmē.

 

*Personām, kuras vēlas veikt lēcienu, bet nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nepieciešama vecāku rakstiska atļauja (brīvā formā, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un faktiskā dzīves vieta) vai vecāku klātbūtne.

kontaktinformācija pierakstam uz lēcienu.

 

 

 Posted by at 10:11