Aug 202012
 

Cienījamie viesi,
informējam, ka š.g. 25. un 26.augustā mūsu DropZone nedarbojas un lēcienu nebūs.

Mēs atvainojamies tiem, kuri plānoja apmeklēt mūs tieši šajos datumos.
Mēs ceram uz Jūsu sapratni un uz tikšanos septembrī.

P.S. Ziņkārīgiem varam atklāt noslēpumu: mūsu DZ sportisti dodas divu dienu ceļojumā un planēs kaimiņvalsts debesīs, aizmirstot savus ikdienas pienākumus un baudot dzīvi.
Novēliet mums skaidras zilas debesis un mierīgu vēju.
Paldies!

DZ Daugavpils kolektīvs

 Posted by at 22:26