РУ | LV | EN

Dokumenti

Patstāvīgajam lēcienam pēc Static Line sistēmas, un AFF kursam tiek pielaistas 18 gadus* sasniegušas personas, uzrādot:

AIZLIEGTS lēkt personām, kuras pēdējo 24 stundu laikā pirms lēciena ir lietojušas alkoholiskos dzērienus/apreibinošas vielas vai atrodas apreibinošu vielu/alkohola ietekmē.

Personai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, autovadītāja apliecību, ID karti) un jābūt apaviem, kuri paredzēti sportošanai.

*Personām, kuras vēlas veikt lēcienu, bet nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nepieciešama vecāku rakstiska atļauja (brīvā formā, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un faktiskā dzīves vieta) vai vecāku klātbūtne.