РУ | LV | EN

Lēcienu veikšanai ir nepieciešams sekojošais:

  1. Ir jābūt spēkā esošajai jebkuras izpletņlēcēja sportista kategorijas licencei;
  2. Ir jābūt izpletņlēcēja sportista kategorijas licencei, kurai ir beidzies derīguma termiņš, tad ir jānokārto licences apstiprināšanas eksāmens, kura rezultātā licence tiks nomainīta uz spēkā esošo.
  3. Ir jābūt izpletņlēcienu uzskaites žurnalām ar atļauju veikt lēcienus līdz tekošā gada beigām.
  4. Ir jābūt izpletņa sistēmas tehniskajai pasei.
  5. Vēlams jābūt medicīnas sertifikātam, apdrošināšanas polisei.
  6. Ir jāievēro noteikumi, kuru neievērošanas gadījumā ir paredzēta atstādināšana no lēcieniem. Visa pamatā – drošība.

Tiem cilvēkiem, kuriem pagaidām nav izpletņlēcēja sportista licences, ir iespēja:
- iziet AFF apmācības, pēc kuru nobeiguma tiks izsniegta A kategorijas izpletņlēcēja licence;
- aizpildīt iesniegumu, lai iestātos klubā;
- samaksāt vienreizēju klubā iestāšanās maksu 10,- euro apmērā;

Par AFF brīvā kritiena apmacību metodiku un par nepieciešamajiem dokumentiem var izlasīt mūsu mājaslapā, AFF sadaļā.